Vantaan kaupunginjohtajan toimiala / henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: työnantaja- ja henkilöstöpalveluista. Henkilöstökeskuksen tehtävät jakaantuvat ohjaus- ja palvelutehtävään. Konsernitasolla henkilöstökeskus toimii johdon tukena ohjaten koko kaupungin henkilöstön kehittämis- ja palvelus-suhdepolitiikkaa, huolehtien keskitetyistä neuvottelu- ja sopimustehtävistä sekä työnantaja-markkinoinnista. Ohjausroolissaan henkilöstökeskus tukee toimialojen henkilöstöjohtamista toimien konsulttina, palvelee valmentajana henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisessä sekä työmarkkina-asioissa. Henkilöstökeskus palvelee toimialoja rekrytoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä sekä palkanlaskennassa. Henkilöstökeskukseen on keskitetty kaupunginjohtajan toimialan ja liikelaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan operatiivisia henkilöstöasioita.