KMO aluejakorajojen vektoriaineistojen käyttöehdot

Pääkaupunkiseudun tilastoalue- ja kaupunginosarajat -kartta-aineistojen käyttöehdot/lisenssi

Yleistä

Aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden sekä tietokantasuojan haltijat ovat Helsingin kaupungin kaupunkimittausosasto (jäljempänä Kmo), Espoon kaupungin kaupunkimittausyksikkö, Vantaan kaupungin mittausosasto ja Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikkö.

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön.

Lisenssi koskee seuraavia aineistoja:

 • Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluejakorajat
 • Helsingin kaupunginosarajat
 • Espoon tilastoaluejärjestelmän mukaiset aluejakorajat
 • Espoon kaupunginosarajat
 • Vantaan suuralue ja kaupunginosarajat
 • Kauniaisten tilastoalue/kaupunginosarajat

Helsingin kaupungin kaupunkimittausosasto (Kmo) kokoaa edellä mainitut aineistot, ylläpitää ja jakaa niitä KML ja GML –muodossa.

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi:

© Kaupunkimittausosasto, Helsinki, 2011

tai

sisältää Helsingin kaupunkimittausosaston aluejakoraja- aineistoa, 2011

Vastaanottamalla aineistoa käyttäjä hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

Lisenssin ehdot

Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jolla edellä mainittua aineistoa voi vapaasti:

 • kopioida ja levittää
 • muokata ja hyödyntää sekä kaupallisesti että ei-kaupallisesti jatkolisensoimalla
 • yhdistellä muihin tuotteisiin
 • käyttää osana sovellusta tai palvelua

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan:

 • Mainittava aineiston tuottajan tekijänoikeus ko. aineistoon kohdan ‘Yleistä’ mukaisesti
 • Merkittävä aineistoon em. merkinnän jälkeen lause “Aineisto on muokkaamaton” tai “Aineistoa on muokattu” aineiston käsittelyn mukaisesti
 • Vaadittava tämän lisenssin ehtojen noudattamista myönnettäessä lisenssejä tuotteeseen tai palveluun, jossa käyttää aineistoa tai sen osaa
 • Poistettava maininta alkuperäislähteestä, mikäli aineiston tuottaja sitä erikseen vaatii.

Käyttäjän ja aineiston tuottaja välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. Käyttäjä ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että aineiston tuottaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

Aineiston tuottajan velvollisuudet ja vastuut

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä aineiston tuottaja vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Aineiston tuottaja ei myönnä aineistolle tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.

Aineiston tuottaja ei takaa, että aineisto olisi jatkuvasti saatavilla ja aineiston tuottaja voi lopettaa aineiston jakelun ennalta ilmoittamatta.

Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset tähän lisenssiin

Aineiston tuottaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon
eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka oli lisenssin muuttuessa jo otettu käyttöön.

avatar
Author
HRI
6 years, 11 months ago