Öppen regional information

Helsinki Region Infoshare (HRI) tillhandahåller information om Helsingforsregionen så att alla kan komma åt den snabbt och behändigt. Informationen öppnas för medborgare, företag, universitet, högskolor, forskningsanstalter samt kommunförvaltning och statsförvaltning. Informationen finns gratis tillgänglig och får användas fritt.

Sammandrag

Servicen tar i huvudsak fram statistik som mångsidigt beskriver olika stadsfenomen, såsom levnadsförhållanden, ekonomi och välfärd, sysselsättning, trafik och förflyttning. Många av de informationsmaterial som publiceras inom servicen bygger på geokodad information.

Med HRI webbtjänst man kan snabbt och behändigt ta sig fram till de öppna informationskällorna. Användarna kan sedan ladda ner data och använda dem för t.ex. beslutsfattande, för egna tillämpningar eller för att utveckla och bygga upp helt nya serviceformer.

Tanken bakom servicen är att invånarna får ett bättre begrepp om sin regions utveckling ifall den offentliga informationen öppnas för allmänheten. Detta i sin tur ökar förutsättningarna för medborgaraktivitet. Öppen tillgång till information kan också föda nya serviceformer och affärsverksamhet i regionen samt främja forskning och utveckling.

 

 

Målsättningarna i ett nötskal

  • Ett täckande nätverk av organisationer som äger och sitter inne med basdata byggs upp i Helsingforsregionen. Medlemmarna producerar, upprätthåller, delar och utvecklar närverkets informationsmaterial i samarbete och med gemensamma spelregler.
  • Nätverkets informationsmaterial öppnas för alla intresserade. De data som ingår kan också behändigt vidarehanteras och användas för datatekniska tillämpningar. Informationen är gratis och får vidarenyttjas fritt.
  • Med HRI webbtjänst gör det lätt att hitta önskad information, ladda ner den och nyttja den. Webbtjänsten också uppmuntrar informationsproducenter och -användare till närmare växelverkan sinsemellan.
  • En verksamhetsmodell för öppen information piloteras, och dess verkningar för både dataprodenterna och -användarna utreds. Man lär sig genom att göra – och delar också med sig av sin kunskap.

Video om HRI och öppna data


 

Servicens finansiering och genomförande

Servicen finansieras av städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla.

För det operativa genomförandet svarar en styrgrupp med företrädare från servicens finansiärer, samt Helsingfors stads stadskansliet och Forum Virium Helsinki. Helsingfors stads stadskansliet bär i synnerhet ansvar för planeringen och koordineringen.

Projektet genomförs åren 2010-2012. Efter att ha beretts sedan början av år 2010 kom det igång i juni 2010. En testversion av webbtjänsten publicerades under första hälften av 2011. Därefter framskred projektet användarinitierat genom testning och inlärning. Nu år 2018, webbtjänsten bjuder på ett rikt utbud av information om Helsingforsregionen och dess olika delar.