Julkisia tiloja vapaana! Integroi tieto palveluusi?

Kaupungeilla on paljon julkisia tiloja – esimerkiksi Helsingin kaupungilla on kolmisentuhatta rakennusta. Julkisten tilojen käyttöä voisi olla mahdollista tehostaa, kunhan tiloista ja niiden varauskäytännöistä olisi saatavilla tietoa. Nyt tämä on mahdollista, sillä Helsingin kaupunki on avannut Respa API -nimisen resurssienvarausrajapinnan, joka tarjoaa tietoa kaupungin tiloista ja niiden varaustilanteesta.

Vuoden 2017 ensimmäisessä Helsinki Loves Developers avoimen datan avoimessa konttorissa paneuduttiin kaupunkien julkisista tiloista saatavissa oleviin tietoihin ja tilojen varaamismahdollisuuksiin. Avokonttorin lopuksi osallistujat ideoivat, miten tietoa vapaina olevista tiloista voisi kerätä ja millaisiin palveluihin tietoja voisi käyttää.

Tilat löydettäviksi resurssienvarausrajapinnan kautta

Kaupunkien tilat olivat viimeksi avokonttoriaiheena noin vuosi sitten. Tuolloin tehtiin ensimmäisiä kokeiluja resurssienvarausrajapinnasta sekä kaupungin virastojen yhteisestä Varaamo-palvelusta. Vuodessa on menty eteenpäin: resurssienvarausrajapinta (ns. Respa API) on julkaistu avoimena datana ja Varaamon tilatarjonta on laajentunut.

Kuva: Rauno Träskelin.

Nyt tavoitetilana onkin, että kaupungin kaikki julkiset palvelutilat tulevat kaupunkilaisten käyttöön, jos tilankäytön rajaamiselle ei ole erityisiä perusteita. Lisäksi tilojen varaamiseen luodaan yhtenäiset käytännöt ja maksullisuusperiaatteet, kertoo Jenni Niemiaho Helsingin kaupunginkansliasta. Digitaalinen Helsinki -ohjelman Tilat avoimiksi -teemassa kokeillaan ja vauhditetaan uusien työkalujen ja tilapalvelujen syntymistä ja käyttöönottoa.

Tarvetta on niin tilojen pitkä- kuin lyhytaikaiseen käyttöön kaupungin sisäisesti sekä julkisesti. Tilat avoimiksi -teeman alla on erilaisia tilaprojekteja kaupungin työntekijöiden työtiloista kaikkien varattavissa oleviin tiloihin. Tällä hetkellä kartoitetaan lisää tiloja kaupungin resurssivarausytimeen. Paljon on jo tehty ja opittu, mutta ratkaistavana on yhä erilaisia kulunvalvontaan, turvallisuuteen sekä tilanvarausprosessien yhtenäistämiseen liittyviä asioita.

Erilaisille tiloille on tarvetta niin pitkä- kuin lyhytaikaisesti kaupungin sisäisesti sekä julkisesti.

Vaikka yksin Helsingillä on tuhansia tiloja, on pelkkä Helsinki liiketoimintaa ajatellen aika pieni markkina-alue. Suomen kuusi suurinta kaupunkia tekevät 6Aika-hankkeessa yhteistyötä mm. rajapintojen harmonisoinnin parissa. Resurssienvarausrajapinta on yksi neljästä harmonisoitavasta rajapinnasta. Projektipäällikkö Annukka Varteva rajapintojen harmonisointityötä koordinoivasta Forum Virium Helsingistä kertoo, että Helsingin Respaa vastaavat resurssienvarausrajapinnat aukeavat kaikissa kuutoskaupungeissa kevään aikana. Rajapintamääritelmää on tehty yhteistyössä myös sitä mahdollisesti hyödyntävien yritysten kanssa.

Natalia Reen Forum Viriumista kertoi Kalasatamassa tehtävästä joustotila-pilotista, jossa kokeillaan mm. tilojen hakemiseen, varaamiseen ja maksamiseen liittyviä asioita. Pilotissa saatujen oppien perusteella toimintamallia on tarkoitus levittää myös muualle Helsinkiin. Miika Mutila Tolotech Oy:stä kertoi tarkemmin kulunvalvontaan liittyvien kysymysten ratkaisemista älyovien ja IoT-laitteiden avulla. Tolotech Oy:n ratkaisuja on jo kokeiltu Kalasatamassa ja niitä pilotoidaan todennäköisesti myös Respa API:n kanssa.

Ideoita vapaiden tilojen kartoittamiseksi

Avokonttorin loppupuolella ideoitiin, miten kaupungin tyhjiä tai vajaakäyttöisiä tiloja voisi löytää ja tunnistaa esimerkiksi eri tietolähteitä käyttäen ja yhdistellen. Ajatuksia kerättiin myös siitä, miten kartoitetuista tyhjistä tiloista saisi tehtyä varattavia digitaalisten työkalujen avulla.

Tapoja tilojen kartoittamiseksi sateli energiadatan analysoinnista ja tietojen joukkoistamalla keräämisestä kieli poskessa ehdotettuihin pysäköinninvalvojien toimenkuvan laajentamiseen sekä rakennusten videokameraseurantaan. Myös erilaisista rekistereistä, kuten toimipisterekisteristä ja kaupungin 3D-mallista, voisi saada rakennusten käyttöaikoihinkin liittyvää dataa. Muualla maailmassa vapaita tiloja on etsitty mm. jalkatyönä kaupunkia kiertelemällä, occupy me -tarroja vapaisiin tiloihin liimailemalla sekä joukkoistamalla.

Erilaisia mahdollisia osa-aikaisesti tai täysin tyhjiä tiloja tunnistettiin paljon: tyhjillään oleville liiketiloille, urheilutiloille, kuten Elixialle, lounasravintoloille ilta-aikaan sekä yliopiston tiloille voisi löytyä muitakin käyttäjäryhmiä. Myös yritysten, seurojen ja yhdistysten tilat voisivat olla kiinnostavia – kuten myös syystä tai toisesta tyhjillään olevat asunnot.

Ideointia vajaakäytöllä olevien tilojen kartoittamisesta.

Osallistujat piirsivät ja ideoivat erilaisia prototyyppejä tyhjien tilojen hakujärjestelmästä. Yhteistä kaikille prototyypeille oli karttapohjainen lähestymistapa, josta näkee joko reaaliaikaisen tilanteen tai pystyy hakemaan omia tarpeitaan vastaavia tiloja. Yksi ryhmä pohti tyhjät tilat palveluna (empty space as a service) -konseptia, jonka kautta eri tilanomistajat tarjoavat tilojaan muiden käyttöön. Osa ideoista olisi jo nyt Respa APIn auettua mahdollista toteuttaa.

Resurssienvarausrajapinnan kehitys jatkuu

Resurssienvarausrajapinnan kehitys Helsingissä ja muualla Suomessa jatkuu tiiviissä yhteistyössä niin kaupunkien välillä kuin virastojen kesken. Rajapinnasta saatu palaute on ollut positiivista.

Samoin Varaamo-palvelun kehittämistä jatketaan tänä vuonna kovalla vauhdilla. Tavoitteena on parantaa palvelun käytettävyyttä sekä samalla oikoa tilavaraukseen liittyviä toimintatapoja. Varaamosta vastaava Juho Kerppola kertoo, että tämän vuoden aikana Varaamoon on tarkoitus mm. tehdä karttakäyttöliittymä sekä selvittää omatoimi-kulunvalvontaa ja tilavuokrien maksamista verkossa. Yhteistyötä jatketaan myös vapaita tiloja välittävien Flextilan ja Kliffan kanssa.

– Avokonttorissa oli mukava tavata uusia tuttavuuksia, joita kaupungin vapaat tilat ja niihin liittyvät tekniset ratkaisut kiinnostavat, kertoo Kerppola avokonttorin jälkitunnelmistaan. – Tämän lisäksi avokonttorissa esitellyt älylukitusratkaisut olivat mielenkiintoista kuultavaa ja mahdollistavat erilaisten omatoimikäyttöratkaisujen pilotointia Varaamo-projektissa.

Esitysmateriaalit

 

Heräsikö sinulla ajatuksia tai kysymyksiä aiheesta? Haluatko hyödyntää Respa-rajapintaa omassa palvelussasi tai tehdä kanssamme yhteistyötä tilojen tehokkaampaan käyttöön liittyen? Voit olla meihin yhteydessä joko suoraan sähköpostitse (hri [at] hel.fi) tai kirjoittaa kommenttisi alle. Kerromme mieluusti lisää Respa API:sta sekä Varaamo-palvelusta kaikille niiden käytöstä tai muusta yhteistyöstä kiinnostuneille.

Kategoriat
avatar
Kirjoittaja
Hami Kekkonen
11 kuukautta, 2 viikkoa sitten
Sähköposti-ilmoitus kommenteista: tilaa tai peru tilaus