HRI:n vuosi 2017: Datan avaajien ja hyödyntäjien joukko jatkaa kasvuaan

HelDev_energia

Helsinki Region Infoshare jatkoi vuonna 2017 tuttuun tapaansa pääkaupunkiseudun kaupunkien datojen avaamista ja avattujen aineistojen käytön edistämistä. Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä mm. kuutoskaupunkien ja korkeakoulujen kanssa, järjestettiin koulutuksia ja kehittäjätapaamisia sekä jaettiin HRI:n oppeja maailmalla.

Viestintää tehtiin suunnitelman mukaisesti mm. HRI:n sivuilla, Facebookissa, Twitterissä sekä uutiskirjeessä. Lisäksi LinkedIniin perustettiin kaikille avoin Avoin tieto pääkaupunkiseudulla -ryhmä. Perinteisten artikkelien lisäksi tehtiin piirrosvideo avoimesta rajapinnasta sekä neljä opetusvideota paikkatiedon hyödyntämisestä.

Vuoden lopussa julkaistiin Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty visualisointi muuttoliikkeestä. Visualisointi toteutettiin Helsingin kaupungin asiantuntijoiden toimesta avoimen datan pohjalta ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla.

2 päivää, 2 tuntia sitten
0

Ratkaisu sisäilman laadun mittaamiseen voitti Future City Challenge -kilpailun

FutureCity_Heads_n_tales_HELFI

Heads’nTails-ratkaisu sisäilman laadun mittaamiseen voitti Future City Challenge -kilpailun – Helsinki palkitsi DigiaSense-sovelluksen ympäristödatan keräämiseen.

IBM, Digita ja Etteplan järjestivät yhdessä kuuden kaupungin kanssa Future City Challenge -kilpailun, jonka tavoitteena oli suunnitella uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia kaupunkilaisten arkipäivää helpottamaan hyödyntäen IoT-teknologiaa. Kilpailu oli suunnattu yrityksille, startupeille ja opiskelijoille, joita kiinnostaa kaupunkihaasteiden ratkaiseminen.

Kilpailussa mukana olleet kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Jyväskylä ja Tampere. Jokainen kaupunki esitteli useita tosielämän haasteita joukkueille ratkottavaksi. Kaikista kilpailutöistä viimeiselle kierrokselle valittiin mukaan kolme parasta yritystä. 

5 päivää, 21 tuntia sitten
0

Infopankki.fi:n rajapinta vuoden 2017 paras data-avaus

medal-2163457_1920

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Kunnianmaininnan saavat Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat, Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta sekä Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Infopankki.fi kokoaa yhteen monien tahojen tuottamaa tietoa Suomeen muuttaville ja tarjoaa sivustonsa monikielisen tekstisisällön rakenteisessa muodossa rajapinnan kautta avoimena datana.

Ohjausryhmä pitää avausta merkittävänä sen sisällön laajuuden ja hyödyntämispotentiaalin takia. Eri kieliversioiden identtinen tekstisisältö tarjoillaan rakenteisessa muodossa, joten sitä voi hyödyntää, vaikkei välttämättä edes osaisi ko.

6 päivää, 1 tunti sitten
0

HSY:n avoimet aineistot kansalaisten ja ammattilaisten käytössä

maanpeite_2016

Monien julkisten toimijoiden tapaan myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, eli tuttavallisemmin HSY, on vuoden 2011 jälkeen toiminut aktiivisena datan avaajana Helsingin seudulla. Alkuvaiheessa avatut aineistot olivat pääasiassa ruutumuotoon yleistettyjä rekisteriaineistoja, kuten väestö- ja rakennustietoja.

Viime vuosina asenteet ja käytännöt datan avaamisessa ovat muuttuneet ja tätä kautta on tullut mahdolliseksi julkaista aineistoja jopa sijaintitarkkoina. Tällaisia aineistoja ovat muun muassa pistemuotoiset asuntoaineistot sekä aluegeometrioina kuvatut aurinkopaneelien asentamiseen sopivat kohteet.

Tässä tekstissä esitellään lyhyesti kolme HSY:n viimeisen vuoden aikana avaamaa aineistokokonaisuutta:

Seudullinen maanpeiteaineisto Aloitetut ja valmistuneet asunnot Ilmanlaatuaineistot paikkatietona

Voit perehtyä näihin aineistoihin joko HSY:n karttapalvelun, HSY:n avoimen datan hakupalvelun sekä HRI:n kautta.

1 viikko, 6 päivää sitten
0

HRI:n sivusto uudistuu

Koodauskuva1_ArendOudman

HRI:ssa on parastaikaa työn alla suuri verkkosivu-uudistus, jossa hri.fi-sivusto päivitetään käyttämään 6Aika-yhteistyössä tehtyä uutta dataportaalipohjaa. Eri kaupunkien dataportaalit ja datojen metatietomallit yhdenmukaistuvat sen myötä, ja jatkokehitystä voidaan vastedes tehdä kustannustehokkaammin yhteistyössä.

Uusi sivusto toimii samalla tutulla peruslogiikalla kuin vanhakin sivusto. Uusina ominaisuuksina se mm. tarjoaa mielenkiintoisen näkymän erilaisiin analytiikkatietoihin, mahdollisuuden luoda aineistoille esikatselunäkymiä sekä lukea tiedostomuotoisia datoja sekä aineistojen metatietoja myös rajapinnan kautta. Sivustosta tulee aidosti responsiivinen, mikä helpottaa sen mobiilikäyttöä. Uusi sivusto tukee paremmin myös monikielisyyttä; jatkossa hri.fi:n sisällöt ovat entistä paremmin saatavissa englanniksi ja ruotsiksikin.

2 viikkoa, 4 päivää sitten
0

Kuutoskaupunkien yhteistyö vakiinnutti datan avaamisen

6Aika-AD-Tre2017_TanjaLahti

Vuodenvaihteessa päättyi Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kärkihanke, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat yhdessä avanneet datoja sekä määritelleet reaaliaikaisen datan hyödyntämisen mahdollistavia rajapintoja. Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen myötä on kaupunkeihin syntynyt pysyviä toimintamalleja, joiden myötä datan avaaminen jatkuu myös kärkihankkeen päättymisen jälkeen.

Avoimella datalla tarkoitetaan esimerkiksi julkishallinnon keräämää ja tuottamaa dataa, jota on kehen tahansa mahdollista hyödyntää korvauksetta ja koneluettavassa muodossa. Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät olleet noviiseja avoimen datan suhteen hankkeen käynnistyessä vuonna 2014, koska seudun kaupunkien datan avaamiseen keskittyvä Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu oli käynnistynyt jo neljä vuotta aiemmin.

3 viikkoa, 6 päivää sitten
0

Ilmanlaatudataa hyödynnettävissä pian entistä kattavammin

pilvet

Ilmanlaatua ja sen mittaamista käsittelevän Hel<3Dev -tilaisuuden osallistujilla oli rutkasti haaveita ja joillain jopa realistisia toiveitakin ilmanlaatutiedon hyödyntämisestä. Osallistujien joukossa oli sekä datan tuottajia ja sen tarkkuutta ja saatavuutta kehittäviä tahoja että tahoja, jotka voisivat hyötyä laajemmin saatavilla olevasta ilmanlaatutiedosta. Toivottavasti toiveet tavoittivat tehokkaasti tarjoajien korvat!

Mervi Puolanne Hengitysliitosta kertoi, että Suomen verrattain hyvästä ilmanlaadusta huolimatta hengitysterveyden ongelmista kärsii huikea määrä ihmisiä: joka viidennellä tai kuudennella ihmisellä on hengittämiseen liittyviä ongelmia. Meillä on tosin omia haasteita, sillä Suomessa siitepöly- ja katupölykausi ovat hengityssairaiden vaivana samaan vuodenaikaan.

4 viikkoa sitten
0

Helmikuun kehittäjätapaaminen karttakyselyistä

Kuvakaappaus-kaupunkipuistokysely

Asukkaiden ja yhteisön mielipiteillä ja kokemuksilla on tärkeä merkitys kaupunkien kehityksessä ja tutkimuksessa. Näkemyksiä ja kokemuksia on mahdollista kerätä erilaisin tavoin muun muassa verkossa toimivilla osallistumistyökaluilla. Helsingin kaupunki on käyttänyt jo useita vuosia työn tukena karttakyselytyökaluja, joiden avulla on saatu kerättyä varsin kiinnostavaa dataa.

Mutta miten ja millaisia kyselyjä Helsinki on toteuttanut ja mitä kiinnostavaa erilaisten kyselyjen aineistoista voisi löytyä? Kyselyjä on tarkoitus tehdä jatkossakin. Tavoitteena on saattaa tulokset mahdollisimman kattavasti kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi avoimena datana.

Seuraavassa Helsinki Loves Developers -tapaamisessa torstaina 1.2.2018 Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi) esitellään, miten ja millaisia karttakyselyjä Helsingin kaupunki on toteuttanut sekä millaisia vastausaineistoja kyselyistä on syntynyt.

1 kuukausi sitten
0

HRI:n vuosi 2018: Datan avaaminen arkipäiväistyy ja viestintää vahvistetaan

Hami_ja_Tanja_01-2018_kuvaajaSannaRanto

HRI:n vuosi 2018 on lähtenyt mukavasti käyntiin data-avauksia ja datan hyödyntämistä edistäviä toimia suunnitellen. HRI jatkaa toimintaansa tuttuun tapaan, vaikka henkilökunnan määrä on hieman aiempia vuosia pienempi 6Aika Avoin data -hankkeen päätyttyä vuoden 2017 lopussa.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa riittää edelleen paljon avattavaa dataa. Helsingissä avoimen datan työtä jatkavat täysipäiväisesti Tanja Lahti ja Hami Kekkonen, mutta työssä on vahvasti mukana myös muutamia kaupungin ns. kumppanikoodareita ja monia muita asiantuntijoita oman työnsä ohessa. Yhteistyö on erittäin tärkeää ja sitä jatketaan niin kaupunkien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.

1 kuukausi sitten
0

Näin helposti voit hyödyntää avoimia paikkatietoaineistoja!

ad_ohje_kuvakaappaus

Paikkatietoaineistoja on saatavilla runsaasti avoimena datana niin HRI-palvelussa kuin muillakin sivustoilla. Mutta miten paikkatietoaineistoja voisi käytännössä hyödyntää?

Paikkatietoasiantuntija Antti Ahola Geosprint Oy:sta on tehnyt neljä innostavaa videota, jotka auttavat ymmärtämään avoimien paikkatietoaineistojen mahdollisuuksia, herättävät ideoita hyödyntämistavoista sekä auttavat konkreettisesti hyödyntämään avointa dataa.

Avoimia paikkatietoaineistoja pystyy hyödyntämään jopa ilman syvällisempää paikkatieto-osaamista: työkaluksi riittää helpoimmillaan verkkoselain ja taidoiksi halu oppia ja kyky seurata selkeitä ohjeita.

2 kuukautta sitten
0
1 2 3 4
33 34