Kaupungin päätökset avoimena datana

HRI_STILL_005_FIN

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne uudistuivat 1.6.2017. Samaisena päivänä järjestetyn, kevätkauden viimeisen avoimen datan avokonttorin teemana oli Helsingin kaupungin päätöksentekodata. Avokonttorissa esiteltiin kaupungin päätösrajapintaa ja ideoitiin uudenlaisia tapoja käyttää dataa.

Helsingin johtamista ja hallintoa tukevat monet järjestelmät, joista keskeisimpiä on päätöksentekojärjestelmä. Helsingissä kaikki päätökset valmistellaan ja käsitellään vuonna 2011 käyttöön otetussa Ahjo-nimisessä tietojärjestelmässä, jota käyttävät tuhannet kaupungin viranhaltijat, työntekijät ja luottamushenkilöt. Kun koko päätöksentekoprosessi hoidetaan yhden järjestelmän sisällä, ei päätöksenteossa tarvita periaatteessa lainkaan papereita.

Kaupungin päätökset on jo pitkään julkaistu PDF-muodossa kaupungin verkkosivuilla, mutta vuodesta 2013 alkaen päätöksentekojärjestelmän sisältö on ollut julkisilta osiltaan saatavilla myös avoimena datana Open Ahjo -rajapinnan kautta.

3 kuukautta, 1 viikko sitten
2

Avoin data helpottaa parkkipaikan löytämistä

059.jpg_103

Varsinkin keskustassa vapaata pysäköintipaikkaa etsiessä saa usein kiertää korttelin jos toisenkin. Kun tiedot maksetuista pysäköintipaikoista saa piakkoin avoimena datana yhden järjestelmän kautta, voidaan parkkipaikkojen perässä tapahtuvaa korttelirallia vähentää ja paikan löytämistä helpottaa erilaisilla sovelluksilla.

Vuosi sitten avoimen datan avokonttorissa ideoitiin, miten yhteen järjestelmään kerätyillä pysäköintimaksutiedoilla saataisiin luotua näkymää kaupungin pysäköinnin kokonaistilanteeseen. Pohdittiin, missä muodossa data olisi hyvä tarjota ja mitä ominaisuustietoja erilaisia palveluja varten tarvitaan. Vuoden aikana suunnitelmista on edetty käytäntöön ja pysäköintitietoja tarjoava rajapinta julkaistaan parin kuukauden sisällä.

Tulevaa pysäköintirajapintaa esiteltiin toukokuun avoimen datan avokonttorissa kaupunkisuunnittelumessujen yhteydessä.

3 kuukautta, 2 viikkoa sitten
0

Helsinki App tuo kuntapalvelut kännykkään

060417_avokonttori

6.4.2017 järjestetyn avoimen datan avokonttorin teemana oli Digitaalinen Helsinki -ohjelma, jossa pyritään sujuvoittamaan kaupunkilaisten arkea uusilla digipalveluilla. Yksi sen hankkeista on avoimen lähdekoodin Helsinki App -kännykkäsovellus, jonka toiminnallisuuksia voi rakentaa kuka tahansa.

Huhtikuisena iltapäivänä Kampin Narinkkatorin ovat vallanneet Helsingin valtuustoon pyrkivät kuntavaaliehdokkaat. Sisällä Laiturin infotilassa taas pohditaan, millaisia digipalveluja helsinkiläisille voisi tulevaisuudessa tarjota. Keskustelukielenä on englanti, sillä lähes kolmekymmenpäisen sovelluskehittäjäjoukon kaukaisimmat osallistujat ovat Bangladeshistä ja Saksasta.

Keskustelun pohjaksi Helsinki-sovelluksen projektipäällikkö Joonas Pekkanen napsauttaa käyntiin vasta julkaistun YouTube-trailerin. Minuutin esittely kertoo, että tulevaisuudessa Helsinki-kännykkäsovellus osaa kertoa push-viesteillä minua kiinnostavista lähiympäristön tapahtumista, Kerro kantasi -välilehdellä voin kertoa mielipiteeni paikallisista kysymyksistä, seuraavassa näkymässä taas saan tietoa kaupungin tuoreista lähiseutua koskevista päätöksistä.

5 kuukautta, 2 viikkoa sitten
2

Helsingin 3D-kaupunkimallit käyttöön!

3dmalli

Senaatintori tuomiokirkkoineen ja yliopiston päärakennuksineen. Kiehtovaa liitelyä Helsingin tuttujen ja tuntemattomien tienoiden yllä. Suunta kohti kotipihaa – miltä se näyttää kaupungin uudessa 3D-mallissa? Jo pelkkää mallia jaksaisi tutkailla tuntikausia. Vaan mitä kaikkia mahdollisuuksia malli tarjoaakaan, kun se on julkaistu avoimena datana ja sitä saa hyödyntää vapaasti osana omia projektejaan?

Helsingin kaupunki julkaisi vuoden 2016 lopussa koko kaupungin kattavat 3D-kaupunkimallit: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Mallit tarjoavat huikeita mahdollisuuksia kaupunkitiedon analysointiin ja visualisointiin esimerkiksi vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön mahdollisuuksista, kasvihuonekaasupäästöistä tai liikenteen ympäristövaikutuksista.

7 kuukautta, 1 viikko sitten
0

Julkisia tiloja vapaana! Integroi tieto palveluusi?

Vallilan_kirjasto

Kaupungeilla on paljon julkisia tiloja – esimerkiksi Helsingin kaupungilla on kolmisentuhatta rakennusta. Julkisten tilojen käyttöä voisi olla mahdollista tehostaa, kunhan tiloista ja niiden varauskäytännöistä olisi saatavilla tietoa. Nyt tämä on mahdollista, sillä Helsingin kaupunki on avannut Respa API -nimisen resurssienvarausrajapinnan, joka tarjoaa tietoa kaupungin tiloista ja niiden varaustilanteesta.

Vuoden 2017 ensimmäisessä Helsinki Loves Developers avoimen datan avoimessa konttorissa paneuduttiin kaupunkien julkisista tiloista saatavissa oleviin tietoihin ja tilojen varaamismahdollisuuksiin. Avokonttorin lopuksi osallistujat ideoivat, miten tietoa vapaina olevista tiloista voisi kerätä ja millaisiin palveluihin tietoja voisi käyttää.

7 kuukautta, 2 viikkoa sitten
0

Turvallisuutta ja terveyttä avoimella datalla

pelastuslaitos

Turvallisuus ja onnettomuuksien välttäminen on meille kaikille tärkeää. Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee joka päivä arvokasta työtä yli 620 000 helsinkiläisen ja kaikkien kaupungissa vierailevien turvallisuuden puolesta. Mutta voisiko arkemme olla vieläkin turvallisempaa avointa dataa hyödyntäen? Entä voisiko pelastuslaitoksen aineistoja käyttää osana jotain aivan muuhun liittyvää palvelua?

Helsinki Loves Developers avoimen datan avokonttorissa 17.11.2016 keskusteltiin ja ideoitiin, miten avoin data voisi edesauttaa kaupungin turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä. Avokonttorissa esiteltiin pelastuslaitoksen neljä ydinprosessia ja pohdittiin yhdessä, voisivatko jo avatut tietoaineistot tai pelastuslaitoksen datan avaaminen tuoda toimintoihin lisäarvoa tai edesauttaa uudenlaisten, turvallisuutta edistävien palvelujen syntyä.

9 kuukautta, 4 viikkoa sitten
0

Sujuvampaa pyöräilyä avoimella datalla

Baana

Paljon pyöräilevä datanavaaja miettii vastaan tuleviin ongelmiin ratkaisuja monesti avoimen datan kautta. Millainen data auttaisi ja mahdollisesti jopa houkuttelisi pyörän satulaan? Mitä pyöräilyyn liittyvää dataa on jo auki? Mitä eri avoimia aineistoja yhdistelemällä saisi luotua pyöräilijän unelmasovelluksen? Vastauksia kysymyksiin sateli 26.5.16 pidetyssä pyöräilyaiheisessa avoimen datan avokonttorissa.

Pyöräilyteema houkutteli avokonttoriin ennätysmäärän osallistujia. Viitisenkymmentä kaupunkien työntekijää, yrittäjää, tutkijaa ja pyöräilyharrastajaa keskusteli innostuneesti aiheeseen liittyvistä aineistoista, uusista sovelluksista sekä ratkaisuista arjen ongelmiin. Monet käsittelivät aihetta sekä työn että harrastuksen kautta.

Pyöräilyn hyödyt niin terveyden, tilansäästön kuin viihtyisyydenkin kannalta ovat ilmeiset.

1 vuosi, 3 kuukautta sitten
0

Avointa tietoa Suomesta monilla kielillä

Infopankki_logo

Valtaosa HRI:n kautta avatuista datoista on numeerisia tai paikkatietoa. Tilastoja, taulukoita, koordinaattipisteitä, karttoja. Vaan entä jos avattavana onkin valtava tekstimassa? Ja vieläpä useilla eri kielillä? Missä muodossa tekstisisältö kannattaisi avata? Mitä kaikkea sillä voisi tehdä? Tätä pohdittiin avoimen datan avokonttorissa 14.4.2016, kun Infopankki esitteli palveluaan ja kertoi datanavaussuunnitelmistaan.

Helsingin kaupungin ylläpitämään Infopankki.fi-verkkopalveluun suunnitellaan avointa rajapintaa. Infopankki.fi on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle maahanmuuttajalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.

Infopankista käyttäjä löytää omalla kielellään luotettavaa tietoa Suomeen muutosta, työstä, opiskelusta, asumisesta, koulutuksesta, terveydestä, perheestä, ongelmatilanteista ja vapaa-ajasta.

1 vuosi, 5 kuukautta sitten
0

Avoimesta datasta apua pysäköintiin?

059.jpg_103

Varsinkin keskustassa autoillessa saa vapaata pysäköintipaikkaa joskus etsiä tovin jos toisenkin. Suuri osa keskusta-autoilusta onkin turhaa korttelien kiertämistä ja parkkipaikan etsiskelyä. Voisiko avoimesta datasta olla apua tähän? Avoimen datan Helsinki Loves Developers -avokonttorissa pohdittiin 31.3.2016 pysäköintiin liittyviä kysymyksiä.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on suunnittelemassa reaaliaikaisen pysäköintimaksudatan avaamista ja toivoo datan mahdollisilta tulevilta käyttäjiltä ideoita mm. datan sisällöstä ja jakeluformaatista. “Tule kertomaan virkamiehelle, mitä pysäköinnin avoimella datalla tulisi tehdä!”, tweettasi rakennusvirasto. Paikalle kertyi kolmisenkymmentä pysäköinnistä kiinnostunutta henkilöä virkamiehistä pysäköintialan yrittäjiin.

Suunnitelmissa reaaliaikaisen pysäköintimaksudatan avaaminen

Tällä hetkellä tietoa pysäköintimaksuista kertyy viidestä eri lähteestä: pysäköintimaksuautomaateista, pysäköinnistä laskuttavien mobiilioperaattorien (kuten EasyPark ja ParkMan) omista järjestelmistä, pysäköinninvalvonnasta, digitaalisen pysäköintikiekon kautta sekä yksityisiltä pysäköintilaitoksilta.

1 vuosi, 5 kuukautta sitten
0

Palautetta Helsingille avoimen rajapinnan kautta

city_feedback_hub

Helsinki käsittelee kaupunkilaisten 50 000 vuotuista vikailmoitusta ja palautetta keskitetyssä tietojärjestelmässä. 17.3.2016 järjestetty avoimen datan Helsinki Loves Developers -avokonttori esitteli järjestelmän ja sen avoimen palauterajapinnan mahdollisuuksia sovelluskehittäjille.

Sähköinen järjestelmä tuo tehoa kaupunkilaisilta tulevan palautteen käsittelyyn. Yksittäiset sähköpostit ja puhelut kaupunkilaisten havaitsemista kuopista, romuautoista tai muista asuinympäristön ongelmista jäävät helposti unholaan, mutta järjestelmään kirjattuna ne tulee käsiteltyä. “Palautejärjestelmä on ollut nyt vuoden kaikkien Helsingin virastojen käytössä”, projektipäällikkö Joonas Pekkanen Helsingin asukasyhteistyötiimistä kertoo.

Kaupunkilaisille tehokkain palautekanava on hel.fi-sivuston ja virastojen omat palautelomakkeet.

1 vuosi, 6 kuukautta sitten
0
1 2 3