Infopankki.fi:n rajapinta vuoden 2017 paras data-avaus

medal-2163457_1920

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Kunnianmaininnan saavat Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat, Espoon kaupungin palauterajapinta ja tapahtumarajapinta sekä Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2017 parhaaksi data-avaukseksi Infopankki.fi:n avoimen rajapinnan. Infopankki.fi kokoaa yhteen monien tahojen tuottamaa tietoa Suomeen muuttaville ja tarjoaa sivustonsa monikielisen tekstisisällön rakenteisessa muodossa rajapinnan kautta avoimena datana.

Ohjausryhmä pitää avausta merkittävänä sen sisällön laajuuden ja hyödyntämispotentiaalin takia. Eri kieliversioiden identtinen tekstisisältö tarjoillaan rakenteisessa muodossa, joten sitä voi hyödyntää, vaikkei välttämättä edes osaisi ko.

2 päivää, 19 tuntia sitten
0

HSY:n avoimet aineistot kansalaisten ja ammattilaisten käytössä

maanpeite_2016

Monien julkisten toimijoiden tapaan myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, eli tuttavallisemmin HSY, on vuoden 2011 jälkeen toiminut aktiivisena datan avaajana Helsingin seudulla. Alkuvaiheessa avatut aineistot olivat pääasiassa ruutumuotoon yleistettyjä rekisteriaineistoja, kuten väestö- ja rakennustietoja.

Viime vuosina asenteet ja käytännöt datan avaamisessa ovat muuttuneet ja tätä kautta on tullut mahdolliseksi julkaista aineistoja jopa sijaintitarkkoina. Tällaisia aineistoja ovat muun muassa pistemuotoiset asuntoaineistot sekä aluegeometrioina kuvatut aurinkopaneelien asentamiseen sopivat kohteet.

Tässä tekstissä esitellään lyhyesti kolme HSY:n viimeisen vuoden aikana avaamaa aineistokokonaisuutta:

Seudullinen maanpeiteaineisto Aloitetut ja valmistuneet asunnot Ilmanlaatuaineistot paikkatietona

Voit perehtyä näihin aineistoihin joko HSY:n karttapalvelun, HSY:n avoimen datan hakupalvelun sekä HRI:n kautta.

1 viikko, 2 päivää sitten
0

Ilmanlaatudataa hyödynnettävissä pian entistä kattavammin

pilvet

Ilmanlaatua ja sen mittaamista käsittelevän Hel<3Dev -tilaisuuden osallistujilla oli rutkasti haaveita ja joillain jopa realistisia toiveitakin ilmanlaatutiedon hyödyntämisestä. Osallistujien joukossa oli sekä datan tuottajia ja sen tarkkuutta ja saatavuutta kehittäviä tahoja että tahoja, jotka voisivat hyötyä laajemmin saatavilla olevasta ilmanlaatutiedosta. Toivottavasti toiveet tavoittivat tehokkaasti tarjoajien korvat!

Mervi Puolanne Hengitysliitosta kertoi, että Suomen verrattain hyvästä ilmanlaadusta huolimatta hengitysterveyden ongelmista kärsii huikea määrä ihmisiä: joka viidennellä tai kuudennella ihmisellä on hengittämiseen liittyviä ongelmia. Meillä on tosin omia haasteita, sillä Suomessa siitepöly- ja katupölykausi ovat hengityssairaiden vaivana samaan vuodenaikaan.

3 viikkoa, 4 päivää sitten
0

Rakennusten energiankulutus kuriin avoimella datalla

voimala4703.jpg

Tiesitkö, että Helsingin energiankulutuksesta kolme neljäsosaa muodostuu rakennusten lämmityksestä sekä palvelujen ja asumisen sähkönkäytöstä? Rakennusten lämmitystavoilla, sähkönkulutuksella ja mahdollisella omalla sähköntuotannolla on siis iso merkitys yhteiskuntamme energiansäästötoimissa. Mutta miten energiaa kuluu erityyppisissä rakennuksissa? Ja kuinka suuren osan energiatarpeesta voisi tuottaa esimerkiksi aurinkoenergiateknologioita hyödyntäen?

Aiheesta löytyy paljon kiinnostavaa tietoa, kuten kiinteistökohtaista energiankulutusdataa ja rakennusten ominaisuus- ja peruskorjaustietoja. Osa tiedoista on jo saatavilla avoimena datana ja pian on tulossa lisää. Tietoa siis riittää valtavasti, mutta miten me hyödyntäisimme näitä tietoja tehokkaasti niin yksilön kuin yhteiskunnankin hyödyksi?

3 kuukautta, 1 viikko sitten
0

Espoon rajapinnat avautuivat

JaanaSuonsaari

6Aika-hanke sai vauhtia Espoon rajapintakehitykseen. Tilavaraus-, tapahtuma- ja palauterajapinnat ovat jo käytössä. Pian myös Espoon päätöstiedot ovat koneluettavassa muodossa sovelluskehittäjien saatavilla.

Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -hanke on loppusuoralla. Helsinki on toiminut tienraivaajana rakentaessaan sovelluskehittäjiä palvelevia rajapintoja operatiivisiin tietojärjestelmiinsä. Espoo on kirinyt rajapintojen rakentajana hyväksi kakkoseksi. “Palaute-, tapahtuma- ja resurssienvarausrajapinnat on jo saatu Espoossa avoimiksi”, Espoon rajapintakehityksestä vastaava kaupungin kehittämispäällikkö Jaana Suonsaari kertoo.

Myös Espoon päätösrajapinta on testikäytössä, mutta nykyinen tekninen ratkaisu on vielä väliaikainen.

4 kuukautta, 1 viikko sitten
0

Kaupungin päätökset avoimena datana

HRI_STILL_005_FIN

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne uudistuivat 1.6.2017. Samaisena päivänä järjestetyn, kevätkauden viimeisen avoimen datan avokonttorin teemana oli Helsingin kaupungin päätöksentekodata. Avokonttorissa esiteltiin kaupungin päätösrajapintaa ja ideoitiin uudenlaisia tapoja käyttää dataa.

Helsingin johtamista ja hallintoa tukevat monet järjestelmät, joista keskeisimpiä on päätöksentekojärjestelmä. Helsingissä kaikki päätökset valmistellaan ja käsitellään vuonna 2011 käyttöön otetussa Ahjo-nimisessä tietojärjestelmässä, jota käyttävät tuhannet kaupungin viranhaltijat, työntekijät ja luottamushenkilöt. Kun koko päätöksentekoprosessi hoidetaan yhden järjestelmän sisällä, ei päätöksenteossa tarvita periaatteessa lainkaan papereita.

Kaupungin päätökset on jo pitkään julkaistu PDF-muodossa kaupungin verkkosivuilla, mutta vuodesta 2013 alkaen päätöksentekojärjestelmän sisältö on ollut julkisilta osiltaan saatavilla myös avoimena datana Open Ahjo -rajapinnan kautta.

8 kuukautta sitten
2

Avoin data helpottaa parkkipaikan löytämistä

059.jpg_103

Varsinkin keskustassa vapaata pysäköintipaikkaa etsiessä saa usein kiertää korttelin jos toisenkin. Kun tiedot maksetuista pysäköintipaikoista saa piakkoin avoimena datana yhden järjestelmän kautta, voidaan parkkipaikkojen perässä tapahtuvaa korttelirallia vähentää ja paikan löytämistä helpottaa erilaisilla sovelluksilla.

Vuosi sitten avoimen datan avokonttorissa ideoitiin, miten yhteen järjestelmään kerätyillä pysäköintimaksutiedoilla saataisiin luotua näkymää kaupungin pysäköinnin kokonaistilanteeseen. Pohdittiin, missä muodossa data olisi hyvä tarjota ja mitä ominaisuustietoja erilaisia palveluja varten tarvitaan. Vuoden aikana suunnitelmista on edetty käytäntöön ja pysäköintitietoja tarjoava rajapinta julkaistaan parin kuukauden sisällä.

Tulevaa pysäköintirajapintaa esiteltiin toukokuun avoimen datan avokonttorissa kaupunkisuunnittelumessujen yhteydessä.

8 kuukautta, 2 viikkoa sitten
0

Helsingin Luontotietojärjestelmän dataa avattu

luontotietojarjestelma

Helsingin ympäristökeskus on avannut Luontotietojärjestelmän aineistoja avoimena datana. WFS-rajapinnassa on yli 20 aineistoa, mm. luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit, arvokkaat kasvikohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, liito-oravien ydinalueet, purot ja lammet.

Luontotietojärjestelmästä on yleisöversio ja virkaversio. Avatut aineistot ovat Luontotietojärjestelmän yleisöversion aineistoja, joihin voi tutustua Helsingin karttapalvelussa. Luontotietojärjestelmän virkaversion tietoja käytetään Helsingissä mm. maankäytön, rakentamisen, luonnonhoidon ja luonnonsuojelun suunnittelussa. Yleisöversiosta ja avoimena datana julkaistusta aineistosta on osa kohteista ja niiden tiedoista suodatettu luonnonsuojelusyistä pois.

Ympäristökeskus toivoo nyt avattuja luontoaineistoja hyödynnettävän esimerkiksi luontoretkeilyyn, liikkumiseen ja opetukseen liittyvissä sovelluksissa.

8 kuukautta, 3 viikkoa sitten
0

Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinta vuoden 2016 paras data-avaus

medal-2163457_1920

Pääkaupunkiseudun kaupunkien avoimia datoja tarjoavan HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2016 parhaaksi data-avaukseksi Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinnan. Lisäksi kunnianmaininnan saavat Espoon kaupungin liikennetiedotepalvelun rajapinta ja Vantaan avoimet työpaikat -rajapinta.

Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinta (ns. Respa API) on kaupungin tilojen ja muiden resurssien varaamiseen soveltuva avoin rajapinta. Respa-rajapintaa hyödynnetään jo Varaamo-palvelussa, joka mahdollistaa eri virastojen hallinnoimien tilojen varaamisen. Ohjausryhmä arvostaa Helsingin kaupunginkanslian avaamaa Respa-rajapintaa erityisesti sen ainutlaatuisuuden ja laajan hyödyntämispotentiaalin takia. Lisäksi rajapinnan lähdekoodi on vapaasti edelleen hyödynnettävissä eli ratkaisu on monistettavissa muihin kaupunkeihin.

9 kuukautta, 1 viikko sitten
0

Helsingin 3D-kaupunkimallit käyttöön!

3dmalli

Senaatintori tuomiokirkkoineen ja yliopiston päärakennuksineen. Kiehtovaa liitelyä Helsingin tuttujen ja tuntemattomien tienoiden yllä. Suunta kohti kotipihaa – miltä se näyttää kaupungin uudessa 3D-mallissa? Jo pelkkää mallia jaksaisi tutkailla tuntikausia. Vaan mitä kaikkia mahdollisuuksia malli tarjoaakaan, kun se on julkaistu avoimena datana ja sitä saa hyödyntää vapaasti osana omia projektejaan?

Helsingin kaupunki julkaisi vuoden 2016 lopussa koko kaupungin kattavat 3D-kaupunkimallit: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Mallit tarjoavat huikeita mahdollisuuksia kaupunkitiedon analysointiin ja visualisointiin esimerkiksi vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön mahdollisuuksista, kasvihuonekaasupäästöistä tai liikenteen ympäristövaikutuksista.

1 vuosi sitten
0
1 2 3 4 5 6 7