Löytyi 605 tietoaineistoa

 • Helsingin taide- ja kulttuuriavustukset

  Helsingin kaupungin jakamat taide- ja kulttuuriavustukset vuodesta 2010 alkaen. Aineistossa ei ole mukana vuoden kulttuuritekoa ja -palkintoa. Aineisto sisältää seuraavat...
 • Seutukartta

  Seutukartta on Helsingin seudun neljäntoista kunnan tiedoista koottu yleispiirteinen kartta-aineisto. Kartta on jaettu maankäyttöä (rakennettu alue, rakentamaton alue,...
 • Rakennusmaavaranto SeutuRAMAVA

  SeutuRAMAVA sisältää rakennusmaavarantotietoa, joka perustuu pääkaupunkiseudun lainvoimaisten asemakaavojen kaavavarantoon. Tiedot on laskettu aineistoon kaupunginosa- ja...
 • Helsingin rakennukset

  Rakennusaineisto perustuu kantakartan rakennusalueisiin. Aineistossa ei ole alle 10 neliömetrin rakennuksia sekä merkitykseltään vähäpätöisiä rakennusalueita (katokset, vajat...
 • HelMet-kirjastojen lainatuimmat aikuistenkirjat

  Excel-tiedosto, joka sisältää luettelot lainatuimmista aikuisten kirjoista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa. Tiedot ovat neljännesvuosittain ja...
 • Espoon kaupungin alueraportointi

  Ote Espoon kaupungin alueraportointijärjestelmästä. Excel-tiedostosta käy ilmi Espoon rakennuslupatilanne, kunnallistekniikan arvioidut ja toteutuneet kustannukset, rakentamisen...
 • Espoo: Asuntotuotanto talo- ja huoneistotyypin mukaan alueittain 1997-

  Espoon asuntotuotanto talo- ja huoneistotyypin mukaan alueittain vuodesta 1997 alkaen. Aineisto sisältää tietoja valmistuneista asunnoista Espoossa. Huomioitavaa: 1)...
 • Helsingin vanhojen asunto-osakehuoneistojen neliöhinnat postinumeroalueittain

  Helsingin vanhojen asunto-osakehuoneistojen (kerros- ja rivitalot) neliöhinnat (EUR/m2) postinumeroalueittain vuodesta 2000 alkaen. Aineistossa on mukana myös Hitas-asunnot.
 • Helsingin lukioiden sisäänpääsyrajat

  Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden sisäänpääsyrajat (alin keskiarvo tai pisteraja) vuodesta 2000 alkaen.
 • Helsingin lukioiden yhteishaun tulokset

  Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden yhteishaun tulokset vuodesta 2012 alkaen. Aineistossa on hakeneiden ja valittujen lukumäärät sekä sisäänpääsyrajat (alin...
 • Helsingin kaupungin koulurekisteri

  Helsingin kaupungin koulurekisteristä löytyy tietoja Helsingin kouluista kaupungin perustamisesta (vuodesta 1550) lähtien. Koulurekisteri on Helsingin kaupunginkanslian...
 • Kansallisen liikuntapaikkajärjestelmän rajapinta

  Lipas liikuntapaikat.fi -tietokannassa on Suomen liikuntapaikkojen sijainti- ja ominaisuustietoja pisteinä, reitteinä ja alueina. Tiedot on luokiteltu liikuntapaikkatyypeittäin...
 • Helsingin pyöräilijämäärät

  Helsingin pyöräilijämäärät tunneittain vuoden 2014 alusta alkaen. Pyöräilijämääriä lasketaan koneellisesti 16 eri mittauspisteessä. Laskentakoneiden sijaintikoordinaatit...
 • Helsingin kaupungin ostot

  Helsingin kaupungin ostot (palvelut, aineet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen. Tiedoissa on mukana Helsingin kaupungin kaikki virastot ja...
 • Helsingin ympäristölupakohteet

  Helsingin kaupungin ympäristölupakohteet. Ympäristönsuojelulaissa määritetään toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa. Ympäristönsuojeluasetuksessa puolestaan...
 • Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882-

  Helsingin kaupunginorkesterin (HKO) esittämät ja järjestämät konsertit teoksineen vuodesta 1882 alkaen. Aineisto päivitetään kerran vuodessa. Päivityksen yhteydessä myös...
 • Vantaan kaupungin ostot

  Aineisto sisältää Vantaan kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuosilta 2012-2016. Aineistossa on mukana kaikkien Vantaan kaupungin toimialojen,...
 • Espoon pyöräilijämäärät

  Espoon pyöräilijämäärät tunneittain vuodesta 2014 alkaen CSV-muodossa. Pyöräilijämääriä lasketaan koneellisesti 12 eri vakiolaskentakohteessa. Lisäksi niitä lasketaan vuosittain...
 • Espoon kaupungin ostot

  Aineisto sisältää Espoon kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä maksetut vuokrat ja muut kulut vuodesta 2012 alkaen. Aineistossa on mukana Espoon...
 • Helsingin opaskartta

  Helsingin opaskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta Helsingin alueelta. Opaskartta tuotetaan Helsingin...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API dokumentaatio).